Petitie ter verdediging van de bahá'ís in Iran 2010

Petitie ter verdediging van de bahá'ís in Iran 2010

Ondertekenaars


Prof. René Smits
Hoogleraar Universiteit van Amsterdam

Rabbijn Soetendorp
Liberale Joodse Gemeente

Prof. Theo van Boven
Maastricht University

Prof. dr. F.R.J. Verhey
Maastricht University Medical Center

Prof. Irene van Staveren
Pluralist Development Economics ISS

Prof. Gerrie ter Haar
Religion and Development ISS

Ir. Arie de Pater
Open Doors International

Dr. Dennis de Jong
SP-fractievoorzitter Europees Parlement

Prof. Cees Flinterman
Lid VN Comite inzake de Uitbanning van Discriminatie van Vrouwen CEDAW

Prof.dr. André Wierdsma
Nyenrode Business Universiteit

Meer prominenten »
Alle ondertekenaars »
Wij, Nederlandse wetenschappers, gezagsdragers en vertegenwoordigers van religieuze organisaties en levensbeschouwelijke stromingen, kunstenaars en andere sympathisanten, constateren dat in de Islamitische Republiek Iran het proces is aangekondigd tegen zeven leiders van het Bahá'í-geloof, die al sinds 2008 in Teheran gevangen worden gehouden en tegen wie al die tijd geen aanklacht is geformuleerd. De zeven zijn:
 
FARIBA KAMALABADI
JAMALODDIN KHANJANI
AFIF NAEIMI
SAEID REZAIE
MAHVASH SABET
BEHROUZ TAVAKKOLI
VAHID TIZFAHM
 
Wij constateren dat er binnen de internationale bahá'í-gemeenschap ernstige zorgen bestaan over het lot van de zeven en dat gevreesd wordt voor een showproces, waarvan de uitkomst tevoren vaststaat.
 
Wij constateren dat met dit proces de vervolging van de bahá'ís in Iran, die sterk is toegenomen sinds de Islamitische revolutie in 1979, andermaal wordt benadrukt.  In totaal worden op dit moment 48 bahá'ís gevangen gehouden. De beschuldigingen variëren van  spionage voor Israël, tot het beledigen van de Islam en het voeren van propaganda tegen de Islamitische Republiek Iran. Ze zijn ook beschuldigd van “het verspreiden van corruptie op aarde”.
 
Wij constateren dat alle beschuldigingen gebaseerd zijn op valse gronden. Bahá'ís staan internationaal bekend als vredelievende, opbouwende burgers, die de wettelijke regels eerbiedigen in het land waarin ze wonen. Zij gaan in een geest van vriendschap en eensgezindheid om met volgelingen van welke religie ook.
 
en verzoeken de regering van Islamitische Republiek van Iran met klem
  • de zeven bahá'í-leiders hun vrijheid terug te geven;
  • af te zien van verdere vervolging van bahá'ís;
  • aan de bahá'ís vrijheid van godsdienst te verlenen en hun mensenrechten, conform internationale afspraken waar ook Iran zich aan heeft gecommitteerd, te respecteren.

11 januari 2010

 

Onderteken de petitie

*
*
*

Opmerking: velden die niet van toepassing zijn a.u.b. leeglaten.

Het E-mail adres is nodig is ter verificatie, en zal niet op de site verschijnen, noch voor andere doeleinden worden gebruikt.

laat dit veld leeg

 

Petitie doorsturen